Afbestilling skal altid ske skriftligt. Ved afbestilling forstås totalannullering, reduktion, omplacering, afkortning eller andre væsentlige ændringer i forhold til bekræftelsen.

Vi henviser ved alle bestillinger til - HORESTA´S - generelle afbestillingsregler som kan læses her:

For reservationer af op til 2 værelser:
Værelser kan afbestilles uden omkostninger indtil kl. 12.00 dagen før ankomst.
Ved afbestilling senere end kl. 12.00 dagen før ankomst, er bestiller pligtig til at erstatte 100% af det bestilte. Ved no-show er bestiller pligtig til at erstatte 100% af det bestilte.

For grupper over 2 værelser.
Stk. 1.
Afbestilling af hele grupper skal ske skriftligt inden 4 uger før arrangementets afholdelse.

Stk. 2.
Ved afbestilling af hele grupper senere end 4 uger før arrangementets afholdelse, er bestiller pligtig til at erstatte Hotel Dalgas’ tab - dog max. 75% af aftalte arrangementspris alt inklusive. Ved afbestilling senere end 8 dage før arrangementet, er bestiller pligtig til at betale det fulde beløb for bestilte ydelser. Der kræves fuld dækning for ydelser der ikke kan afbestilles.

Stk. 3.
Reduktion på op til 35% i antallet af deltagere, skal meddeles skriftligt til Hotel Dalgas senest 3 uger før arrangementets afholdelse. Ved reduktion på mere end 35% efter dette tidspunkt, vil der kræves godtgørelse som anført i Stk. 2.
Hotel Dalgas vil bestræbe sig på at udleje de omfattede faciliteter til anden side, hvorved erstatningspligten for det annullerede arrangement vil bortfalde helt eller delvist.

Stk. 4.
Strejke, lockout, brandskade eller lignende uforudsigelige hændelser udenfor Hotellets kontrol, berettiger Hotellet til at hæve aftalen uden skadeserstatning af nogen art. Der tages sædvanligt forbehold for statsmagtsindgreb over hotelbranchen som f.eks. afgiftsændringer eller lignede, der berettiger Hotel Dalgas til tilsvarende prisforhøjelser.

Øvrige bestillingsbestemmelser, med mindre anden skriftlig aftale foreligger: Bestilleren er overfor Hotel Dalgas ansvarlig for dækning af diverse udgifter, selv om der betales individuelt, idet alle omkostninger, der ikke bliver betalt af de individuelle deltagere, automatisk debiteres hovedregningen.